همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
 


پوستر همایش  تهران
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1روند ارسال مقاله و داوری آن چگونه است ؟
پس از ارسال مقاله روند داوری آغاز می گردد.کاربر نتیجه نهایی داوری مقاله خود را می تواند از طریق کنترل پنل -> منوی وضعیت مقاله مشاهده نماید.