همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : يكشنبه 03 ارديبهشت ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم الهام پورمهابادیان

سركار خانم معصومه حسینی

سركار خانم ملیحه سلیمانی صدر

سركار خانم اکرم نوروزی

سركار خانم انسیه قربانی نیا ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق )

سركار خانم ناهید خلیفه ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان )

سركار خانم هما حبیبیان ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر