همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
 


پوستر همایش  تهران
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دکتر محمد باقر مهدی زاده
.: ساختار سازمانی همایش  >  دکتر محمد باقر مهدی زاده

 
دکتر محمدباقر مهدی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز