همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
 


پوستر همایش  تهران
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
.: ساختار سازمانی همایش  >  دکتر الهام امینی


دکتر الهام امینی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس