همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : يكشنبه 03 ارديبهشت ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > شورای علمی راهبردی همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  شورای علمی راهبردی همایش


دکتر وحید قبادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدکتر بابک قصیری
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینمهندس جعفر صراف زاده تبریز
دبیرکل کانون معماری ایراندکتر محمود رضایی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدکتر سونای چویک
رئیس دانشکده هنرهای زیبایی کارادنیز ترکیهدکتر آسو بشکن
معاون دانشکده هنرهای زیبایی کارادنیز ترکیه