همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
 


پوستر همایش  تهران
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > شورای علمی و داوری همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  شورای علمی و داوری همایش


دکتر بابک قصیری
عضو شورای علمی و راهبردی همایش

دکتر وحید قبادیان
دبیر همایش


دکتر ایرج اعتصام
دبیر علمی همایش


مهندس جعفر صراف زاده تبریز
قائم مقام همایش


دکتر محمدباقر مهدی زاده
دبیر علمی عمران همایش


دکتر الهام امینی
دبیر علمی شهرسازی همایش

دکتر ملیحه سلیمانی صدر
عضو شورای علمی و داوری همایش 

دکتر ناصر تقی زادیه
ریاست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سراسری تبریز

دکتر رحمت محمد زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سراسری تبریزدکتر محمود رضایی
عضو شورای علمی و راهبردی همایش


دکتر سونای چویک
عضو شورای علمی و راهبردی همایش


دکتر آسو بشکن
عضو شورای علمی و راهبردی همایش


مهندس جمال الدین صمام شریعت
عضو شورای عالی همایش


مهندس آتوسا افغان
عضو شورای عالی همایش


دکتر بهروز درویش
استاد دانشگاه آزاد اسلامی


دکتر فرزانه هدفی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریسدکتر بیتا باقری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد میانه


دکتر حسن ستاری ساربانقلی
رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تبریز


دکتر حسن فریدون زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای ایران


دکتر رسول درسخوان
عضو هیئت علمی تمام وقت و استادیار پایه15 
دانشگاه آزاد اسلامی


دکتر رضا بهبهانی
مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی


دکتر سعید علائی
مدیر گروه شهرسازی دانشگاه جامع علمی کاربردی
وزارت راه و شهرسازی


دکتر عترت لعل بخش
مدیر گروه معماری آموزشکده سما خواهران


دکتر علی نوذرپور
عضو شورای پژوهش وزارت کشور


دکتر حسین زاده دلیر
رئیس کمیته تخصصی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی


دکتر مصطفی بهزادفر
عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران


دکتر نوید یعقوب زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


دکتر نویده مهدوی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


مهندس محمودرضا شرقی
مدرس دانشگاه


مهندس سیده حمیده زمزم
مدرس دانشگاه فنی حرفه ای الزهرا تبریز


دکتر مرتضی میر غلامی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تبریز


دکتر پریسا هاشم پور
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تبریزدکتر آیدا ملکی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تبریز


دکتر آزیتا بلالی اسکویی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تبریز


دکتر یاسر شهبازی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تبریز


دکتر احد نژاد ابراهیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تبریز


دکتر مینا قره بگلو
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تبریز


مهندس رامین فرخی
استاد دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز


مهندس عزت احمدی
استاد دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز


دکتر یزدان سلطانی
استاد گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه

دکتر مجید گلزار
استاد دانشگاهمهندس محمد امین خجسته
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی رشدیه
و دانشجوی دکتری


انسیه قربانی نیا 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق


یعقوب زارعی
مدرس دانشگاه پیام نور

احسان مهدوی
مدرس دانشگاه پیام نور گرگان