همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
 


پوستر همایش  تهران
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
.: ساختار سازمانی همایش  >  شورای عالی همایش


دکتر بابک قصیری 
رئیس انجمن صنفی مهندسان معمار
و شهرساز استان البرزمهندس جعفر صراف زاده تبریز
دبیرکل کانون معماری ایران


مهندس جمال الدین صمصام شریعت
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان


مهندس آتوسا افغان
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان
معمار استان اصفهان


مهندس محمد عزتی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز