همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : شنبه 02 بهمن ماه 1395
 
 

پوستر همایش
 
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دبیر اجرایی و مدیر همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر اجرایی و مدیر همایش


مهندس مرتضی زارعی
مدیر اداری کانون ملی معماری ایران