همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : جمعه 02 تير ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دبیر اجرایی و مدیر همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر اجرایی و مدیر همایش


مهندس مرتضی زارعی
مدیر اداری کانون ملی معماری ایران