همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 30 مرداد ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > مهندس مرتضی زارعی کوار
.: ساختار سازمانی همایش  >  مهندس مرتضی زارعی کوار


مهندس مرتضی زارعی
مدیر اداری کانون ملی معماری ایران