همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : يكشنبه 03 ارديبهشت ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > مهندس مرتضی زارعی کوار
.: ساختار سازمانی همایش  >  مهندس مرتضی زارعی کوار


مهندس مرتضی زارعی
مدیر اداری کانون ملی معماری ایران