همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 03 مهر ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
.: ساختار سازمانی همایش  >  قائم مقام همایش


 دکتر بابک قصیری
عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه البرز