همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : چهارشنبه 03 خرداد ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > مهندس جعفر صراف زاده تبریز
.: ساختار سازمانی همایش  >  مهندس جعفر صراف زاده تبریز


مهندس جعفر صراف زاده تبریز
دبیر کل کانون معماری ایران