همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : چهارشنبه 03 خرداد ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر همایش


دکتر وحید قبادیان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز