همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : جمعه 02 تير ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر و رئیس همایش


دکتر وحید قبادیان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز