همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : يكشنبه 03 ارديبهشت ماه 1396
 
 

پوستر همایش
 
.: ساختار سازمانی همایش  >  دکتر وحید قبادیان


دکتر وحید قبادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز