امروز : سه شنبه 01 اسفند ماه 1396
   
 

 

 
 
 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 چهارمین همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم


تـــــاریخ هــــای مــــــــهم
 
 
آخرین مهلت ارسال مقالات 1397/01/31
آخرین مهلت ثبت نام 1397/02/05
 
اعلام نتایج داوری مقالات 10 روز پس از ارسال مقالات
 
داوری زود هنگام 2 روز پس از ارسال مقالات
 
برگزاری کنفرانس تیرماه 97