امروز : سه شنبه 01 اسفند ماه 1396
   
 

 

 
 
 
صفحه اصلی > حمایت معنوی
.: حمایت معنوی

 چهارمین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم در تیر ماه 1397و در شهر تهران برگزار خواهد شد لذا از دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، ادارات و نهاد های دولتی و سایر موسسات مرتبط که تمایل دارند از این رویداد علمی حمایت معنوی نمایند دعوت می شود طی نامه ای با شرایط زیر حمایت خود را به صورت رسمی خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند تا اقدامات لازم انجام گردد.

شرایط نامه ارسالی:

دانشگاه ها و موسسات عالی: نامه در سربرگ دانشگاه و خطاب به مدیر اجرایی چهارمین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم و اسامی 5 نفر از اساتید آن مرکز جهت درج در وب سایت و ایجاد سامانه داوری با امضا ریاست دانشگاه و مرکز و یا امضای ریاست واحد پژوهشی آن مرکز.

موسسات و ادارات دولتی: نامه در سربرگ اداره و یا نهاد و خطاب به مدیر اجرایی چهارمین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم و در صورت تمایل معرفی 5 نفر از فعالان در آن نهاد با مدرک دکتری جهت درج در وب سایت و ایجاد پنل داوری با امضای ریاست و یا معاونت اداره و موسسه .

نامه به ایمیل زیر ارسال شود:

info@camuconf.com